K link is een ander soort kerk. We combineren splinternieuwe vormen met eeuwenoude. Hierin is ruimte voor creativiteit en interactie. Zo ontdekken we samen wat het betekent om Jezus te volgen in het hier en nu. Binnen series van vijf verschillende samenkomsten staat steeds één thema centraal. Kom gerust eens langs!

We zijn allemaal verschillend. Ook in hoe we ons geloof beleven. Voor die diversiteit bieden we ruimte. Niet omdat Veenendaal nog niet genoeg kerken heeft. Maar om een plek te zijn voor mensen die op andere manieren leren over God dan door de traditionele opzet van kerkdiensten. Klink wil daarom aan deze veelkleurigheid van mensen recht doen en het vieren.

Klink. Een fris geluid, een positieve toon.

anbi logo