E-mail
Als je een opmerking hebt of iets wilt vragen, dan kun je ons bereiken via: info@klinkveenendaal.nl.

Adres
Onze samenkomsten houden we in de Troubadour, Zandstraat 36-38 te Veenendaal.

Bankrekening
Triodosbank, NL69 TRIO 0391 2039 67, t.n.v. ‘Klink’

ANBI
Als ANBI en als kerkelijke instelling heeft Klink de plicht inzicht te geven in haar functioneren: Klink Jaarverslag en Klink begroting 2021.