K link is een nieuw soort kerk. We combineren splinternieuwe vormen met eeuwenoude.  Er is ruimte voor creativiteit en interactie. We ontdekken samen wat het betekent om Jezus te volgen in het hier en nu. Binnen series van vijf verschillende samenkomsten staat steeds één thema centraal. Kom gerust eens kijken!

We zijn allemaal verschillend. Ook in hoe we ons geloof beleven. Voor die diversiteit willen we ruimte bieden. Niet omdat Veenendaal nog niet genoeg kerken heeft. Maar wel om een plek te zijn voor mensen die op andere manieren leren over God dan door de gebruikelijke opzet van de kerkelijke samenkomst. Klink wil de veelkleurigheid van mensen, ook in de kerk, recht doen en vieren.

Klink. Een fris geluid, een positieve toon.