Klink in een hokje

Klink experimenteert met nieuwe vormen van kerk zijn. Maar er zijn zoveel kerken, ook nieuwe. In welk hokje past Klink? We passen in meerdere hokjes, in meer of mindere mate. Ik bespreek er zeven.

1. Post-Evangelisch

Klink is evangelisch in de zin dat het persoonlijk volgen van Jezus belangrijk voor ons is. Een andere evangelische trek is dat we vrij om gaan met vormen. Maar we herkennen ons ook in wat wel post-evangelisch wordt genoemd. Inhoudelijk nemen we geen genoegen met gemakkelijke antwoorden. Moeilijke vragen en twijfel horen ook bij het geloof. We willen vooral bekend staan om waar we ‘voor’ zijn, niet waar we ’tegen’ zijn. En in onze vieringen vind je naast opgewekte liederen, ook gezangen en invloeden vanuit monastieke tradities (New Monastisicm).

2. Emerging church

Kenmerkend voor de Emerging church (de opkomende kerk), is dat men afstand neemt van de kerk als instituut, met veel hiërarchische lagen en strakke richtlijnen. De Emerging church laat de kerk onderop beginnen, het is de gemeenschap van gelovigen die samen met elkaar op weg gaan. Een weg die niet vooraf te voorspellen is, laat staan vast te leggen. We herkennen dit. We vinden de kerk (als het ware) opnieuw uit. We organiseren het hoogstnoodzakelijke, en de rest is aan de Klinkers in een proces van cocreatie.

3. Fresh expressions

Uit Engeland kennen we de Fresh expressions; manieren om met nieuwe vormen inhoud en betekenis te geven aan het geloof, in belijden en beleven. In Nederland zie je dit terug in bijvoorbeeld de Kliederkerk en Popup kerken. En ook bij Klink vind je dit soort frisse uitingsvormen. We vieren de verschillende soorten spiritualiteit. Soms gemeenschappelijk, soms in workshops. Zo combineren we eeuwenoude met splinternieuwe vormen.

4. Missionair

Veel mensen denken bij Klink aan missionair gemeente zijn; een missionaire kerkplant die pionierend het evangelie van betekenis wil laten zijn voor de hedendaagse mens. Dat klopt, waarbij wij zelf ook die moderne mensen zijn voor wie het geloof niet altijd vanzelfsprekend is. Wij zijn zelf ook doelgroep. Maar toch zijn we ook weer anders. Veel missionaire gemeenten richten zich op één bepaalde doelgroep; bijvoorbeeld de bewoners van een wijk, of een bepaalde groep allochtonen, en dergelijke. Dat doen wij niet. We hopen dat wij in de netwerken waar we van nature al in participeren hoopvol present zijn. In onze gezinnen, buurten, werkplekken of waar we onze hobby’s uitoefenen. Daarin zijn we liquid church, een kerk als water.

5. Huisgemeente of kerk?

Een belangrijke waarde voor Klink is de kleinschaligheid, zodat we op elkaar betrokken kunnen zijn. Hoewel iedereen van harte welkom is, zijn we eerder gericht op kwalitatieve groei (deep church) dan op kwantitatieve groei. We lijken daarin meer op een huisgemeente (een gezellige rommelige familie, met een natuurlijke plek voor de kinderen), dan op een kerk. Maar tegelijkertijd bieden we meer dan een huisgemeente: we werken systematisch aan thema’s, gebruiken een diversiteit aan doordachte (liturgische) vormen en zijn simpelweg te groot om in een woonkamer te passen.

6. Congregationalistisch

Bij dit punt gaat het om de vraag wie bij Klink de baas is, waar het hoogste gezag ligt. Bij Klink ligt het gezag bij de gemeenteleden samen: de gemeentevergadering. Dat betekent dat we allemaal eigenaar zijn en dat we die verantwoordelijkheid niet alleen samen dragen maar ook samen oppakken. Het kernteam moet aan de gemeentevergadering verantwoording afleggen. Dit type gemeentestructuur heet ‘congregationalistisch’ en verschilt van gemeentemodellen waarin de macht bij personen (zoals bisschoppen) of bij landelijke vergaderingen (zoals synodes) ligt.

7. De kerk van de toekomst (of van vroeger)?

Tenslotte noemen gasten ons wel eens de kerk van de toekomst. Dit omdat ze bepaalde kenmerken van Klink vinden passen bij ontwikkelingen in onze tijd. Wij herkennen die overeenkomsten ook (zie blog), maar of dat de kerk van de toekomst is doet er niet toe. We zoeken de betekenis van Jezus volgen in het nu. We zijn ook wel eens getypeerd als de kerk van vroeger, omdat men dan elementen van de eerste gemeente in Klink herkennen (Handelingen 2). Hoewel we die overeenkomsten ook zien (en daar blij mee zijn), zien we die kenmerken net zo goed bij andere kerken. En we zien ook verschillen. We zijn niet gelijk aan de gemeente van vroeger. Tijden veranderen. Hopelijk zijn we de gemeente voor nu.

 

Scroll naar boven