Dit is Klink

onze Missie

Klink wil op een frisse, open en creatieve manier geloofsgemeenschap zijn. Ons doel is dat het volgen van Jezus betekenis krijgt in het leven in het hier en nu. Onze nieuwe manier van kerk zijn is inspirerend en geeft verlangen.

Onze visie

Wij geloven dat de mens er voor is gemaakt om in relatie met elkaar én in relatie met God te staan. Daarom komen we samen en trekken we met elkaar op, achter Jezus aan. We hopen dat in onze geloofsgemeenschap hemelse kwaliteit te ervaren is.

Onze waarden

We hebben onze missie en visie vertaald in zeven waarden. Deze waarden geven richting aan onze activiteiten. Ze zijn onze belofte aan iedereen die met ons meedoet. Bij Klink kun je op het volgende rekenen:

Bij Klink staat Jezus centraal en zijn goede nieuws van het Koninkrijk. Wij geloven dat Jezus God zelf is en dat Hij ons laat kennismaken met een liefhebbende, genadige God. Hij leert ons het goede leven kennen, een leven waarin je het kwaad overwint met het goede. Overal mag het goede nieuws van het Koninkrijk onze omgeving kleuren en smaak geven. Als navolgers van Jezus willen we hoop en liefde belichamen midden in de wereld, zodat het zichtbaar en tastbaar wordt. Dat doen we op de plekken waar we zijn, in het dagelijks leven. We zijn daarbij afhankelijk van Gods Geest, en putten uit de rijkdom van de boeken uit de Bijbel die getuigen van Gods heilzame omzien naar de wereld.

Bij Klink willen we een gemeenschap zijn waarin we elkaar kennen en waarbij we betrokken op elkaar zijn. Samen trekken we door het leven, op weg achter Jezus aan. Erbij horen is voor belangrijk.

Jezus volgen betekent dat we ons in willen zetten voor sociale gerechtigheid, eerlijke welvaartsverdeling en vrede. We willen betrouwbare rentmeesters zijn van wat God ons toevertrouwt. Daarbij hebben we ook oog voor dieren, natuur en volgende generaties. In een samenleving waarin materie en mensen soms als wegwerpartikelen worden gezien, hechten we aan duurzaamheid.

Klink wil een fris geluid laten horen en een positieve toon zetten. We willen meer bekend zijn om waar we voor zijn, dan om waar we tegen zijn. We zoeken vernieuwing en verbinding. We hopen daarin Gods creativiteit en veelkleurigheid te weerspiegelen.

Bij Klink is aandacht en ruimte voor (leer)processen. Jezus volgen is een reis die je hele leven duurt. Op die reis leer je God beter kennen en ook jezelf. Een levensweg gaat over bergen en dalen, soms bereik je je doel gemakkelijk, soms via een omweg. Op die reis zijn we samen onderweg en laten we elkaar niet los. Jezus volgen kost soms moeite en gaat gepaard met serieuze vragen. We leren van en met elkaar. Iedereen is soms leraar, soms leerling.  We doen ons daarin niet beter voor dan we zijn.

Mensen verschillen van elkaar, ook in de manier waarop ze Jezus volgen, hun geloof beleven en God aanbidden. Daarom geven we ruimte aan verschillende soorten spiritualiteit (bijvoorbeeld actie, denken, dienen, expressie, gebed, natuur, stilte, zingen en zintuigen) en maken we in onze samenkomsten gebruik van een diversiteit aan vormen. Soms eeuwenoude en soms splinternieuwe vormen, met ruimte voor interactie, creativiteit en rust. Wat is jouw spirituele (voorkeurs)taal? Test je met de spiritualiteitswijzer.

KLINK vormen en dragen we samen. We gaan voor minimale organisatie en maximale participatie. Iedereen is uniek en heeft talenten die hij/zij kan bijdragen aan het grotere geheel, mannen én vrouwen, volwassenen én kinderen . We zijn samen eigenaar van KLINK en iedereen draagt zijn steentje bij. We maken KLINK met elkaar (‘co-creatie’) en zijn zo tegelijkertijd producent én consument (we ‘prosumeren’). En door actief te zijn ontwikkel je jezelf. We leren door te creëren.

Onderdeel van de wereldwijde kerk van alle tijden

Bij Klink komen deelnemers en sprekers uit allerlei (on)kerkelijke achtergronden. Kerkmuren vinden we niet zo interessant. Wel weten we ons onderdeel van de wereldwijde kerk van alle tijden. Om dat concreet te maken hebben we ons aangesloten bij een kerkverband, namelijk de Unie van Baptistengemeenten. We hebben voor de Unie gekozen vanwege hun (congregationalistische) kerkmodel, waarbij de leden samen het hoogste orgaan van de gemeente zijn. Besluiten nemen we als groep zelf en nemen we samen. Trouwens: anders dan bij veel Baptistengemeenten kun je bij Klink lid worden zonder ‘volwassendoop’. We zijn daarom ‘baptist met een kleine b’.

Wil je eens komen kijken? Van harte welkom!

Scroll naar boven